ADD

Vogelaar T&C logo

Wat is ADD?

ADD staat voor Attention Deficit Disorder en is een subtype van ADHD. ADD wordt tegenwoordig officieel ADHD – I genoemd. Dit komt uit het Engels waarbij de I staat voor inattentive. In het Nederlands noemen we dat het overwegend onoplettendheid type. Om het verschil duidelijker te maken spreken we in de volksmond veelal nog van ADD omdat dit duidelijker aangeeft dat er geen sprake is van opvallende hyperactiviteit. In dit artikel houden we het daarom voor het gemak op ADD symptomen.

Open volledige tekst in PDF